The best language planning is community-based or comes from the grassroots

Hornberger, 1997

Fúinn / About Us

Is iad pairtnéirí SPT ná Mait Ó Brádaigh agus Colm Ó Cinnseala. Céimithe iad araon den chúrsa MA sa Phleanáil Teanga in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua.

Duine de phríomhbhunaitheoirí 'Spleodar' é Mait Ó Brádaigh i gConamara i 1998. Taithí 30 bliain aige le hógeagrais agus le coláistí tumoideachais samhraidh. Bainisteoir ar an iar-aire le Cumann na bhFiann ó 1987 go 1996. Múinteoir meánscoile é i Longfort go 2000 agus é ina phríomhoide bunscoile ar Ghaelscoil de hÍde san Uarán Mór, Co. na Gaillimhe ó shin. Baint aige le bunú Ghaelscoileanna agus Ghaelcholáistí éagsúla.

Tá Colm Ó Cinnseala ina Anailisí Córas cáilithe agus ina Phleanálaí Togra. Tá taithí fhada aige ag obair i réimse an Riaracháin Rialtais. Tá taithí fhada, chomh maith, ag Colm in obair chothaithe agus athbheochana teanga ag leibhéal an phobail i nGaeltacht Chonamara.

Eadarthu freisin tá taithí praiticiúil gairmiúil acu i réimsí an riaracháin phoiblí agus an taighde, san riarachán oideachasúil agus i bpleanáil tograí.

Divide

The partners in SPT are Mait Ó Brádaigh and Colm Ó Cinnseala. Both are graduates of NUIG, Galway's MA in Language Planning course in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, situated in An Cheathrú Rua in the Connemara Gaeltacht. This course is itself taught through the medium of Irish.

Mait Ó Brádaigh is a qualified primary and secondary teacher, with experience at the highest level in Ireland's all-Irish immersion schools. He has also 30 years of management responsibilities in Ireland's unique summer residential Irish language immersion programmes for young people. As well, Mait has worked since the 1980's on after-school follow-up language revitalization Clubs for young people, especially in Ireland's non-Gaeltacht areas.

Colm Ó Cinnseala is a qualified System's Analyst and Project Planner. He has long experience of working in the area of Government Administration. He also has a long record of community-based involvement in the Conamara Gaeltacht in the area of minority-language maintenance and revitilization.

Between them they also have professional practical experience in the areas of public administration, research, educational administration and project planning.